Integritetspolicy - Aatos.app

Aatos.app -tjänstens integritetspolicy PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Aatos Legal Technology Oy (2901500-3) Lappviksgatan 16 00180 Helsingfors Finland

Vid frågor om integritetspolicyn, kontakta Sophie Suvanto sophie@aatos.app

Dataskyddsombud är Tatu Mäenpää tatu@aatos.app

1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy berör Aatos.app-internettjänst (“Aatos”).

2. AVTAL OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Aatos.app fungerar som behandlare av personuppgifter för personuppgifter som läggs till av användaren. När det gäller personuppgifter som läggs till av en användare är den personuppgiftsansvarige den användare som har lagt till personuppgifterna.

3. SYFTE OCH SKÄL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter används för att identifiera Aatos-användare och för att uppfylla avtalsförhållandet mellan Aatos.app och användaren av tjänsten. Personuppgifter används för Aatos.app användarmeddelanden, användarstatistik, utveckling av tjänsten samt för marknadsföring.

Behandling av personuppgifter baseras på det avtal som ingåtts med Aatos i samband med registreringen. Behandling av personuppgifter kan också baseras på separata avtal som ingås av användaren med Aatos efter registreringen.

4. PERSONLIG INFORMATION SOM BEHANDLAS

Vi behandlar en eller flera av följande personuppgifter:

Förnamn, efternamn, födelsedatum, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, familjesituation, information om tillgångar, skulder och fordringar, underskrifter, personlig information mottagen från myndigheter, personlig information från handlingar som läggs till i tjänsten, teknisk information som samlas in via kakor (cookies), teknisk information som samlats in under användningen av tjänsten och betalningsinformation.

5. INFORMATIONSKÄLLOR

Personlig information samlas in direkt från användaren, från information som läggs till av användaren eller genom användarens kakor (cookies).

Personlig information kan även läggas till av en annan användare av tjänsten. När det gäller denna information bör användaren i första hand kontakta användaren som lagt till informationen.

6. VEM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER?

Tillgång till personuppgifterna är begränsade till personer som för sitt arbete eller uppgift har anledning att få tillgång till personuppgifter. Dessa individer är bundna av ett sekretessavtal.

Av tekniska skäl kan personuppgifter överföras utanför Europeiska Unionen eller Europeiska Unionens Samarbetsområde. Överföringen sker förutsatt att Europeiska Kommissionen finner att nivån på dataskyddet i mållandet är tillräcklig eller att den part som tar emot uppgifterna utanför Europeiska Unionen åtar sig att vidta lämpliga skyddsåtgärder som krävs enligt dataskyddslagstiftningen.

Servrar: Amazon Web Services Inc. och Google Ireland Ltd. Betalningsleverantör: Klarna Bank AB Betalningsleverantör: Stripe Payments Europe, Ltd.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Aatos samarbetar även med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (Förbund) gällande bevakning och förvaring av dokument. Du kan själv välja att vid betalningstillfället betala för bevakning och förvaring hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Du väljer själv att dela dina personuppgifter med Förbundet då du väljer att för det första köpa förvaringstjänsten och för det andra posta ditt dokument till Förbundet.

Övervakare för nätverkstrafik: Google Ireland Ltd.

7. HUR LÄNGE VI SPARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter sparas så länge som användaren har ett användarkonto hos Aatos.

8. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Aatos har implementerat och använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa informationssäkerhetsförfaranden för att skydda all information som vi har från förlust, missbruk, obehörig användning, utlämning, ändring och förstörelse.

9. ÖVERLÅTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje parter, såsom myndigheter, leverantörer av varor och tjänster, betalningsleverantörer och affärspartners. Vi säkerställer alltid att de sekretessförpliktelser som saken kräver uppfylls.

10. DEN REGISTRERADE ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

För frågor som berör en registrerad användarens rättigheter kan användaren vara i kontakt med sophie@aatos.app eller med Aatos dataskyddsombud på adressen tatu@aatos.app.

En registrerad användare har följande rättigheter: rätten att inspektera och få tillgång till uppgifterna, rätten att korrigera och radera, rätten att begränsa behandlingen, rätten att invända och rätten att överklaga.

11. KONTAKTA AATOS ELLER INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN

Om du har frågor som berör integritetspolicyn kan du ta kontakt med Aatos kundtjänst eller direkt med Aatos dataskyddsombud på adressen tatu@aatos.app. Du kan även lämna ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten.

Förenkla bouppteckning helt online
bouppteckning.se
En tjänst av Aatos - juridiska dokument enkelt online